Uendret lastebiltransport

Publisert:

Godstransporten med norske lastebiler økte med 1,1 prosent i 3. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019. Norske lastebiler fraktet 1,3 prosent mer gods innenlands enn i samme kvartal året før, mens det utenlands ble fraktet 1,5 prosent mindre.

I alt fraktet norske lastebiler 61,6 millioner tonn gods på innenlandske oppdrag og 1,1 millioner tonn på utenlandske i 3. kvartal 2020, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebilTransportarbeidet  ved nasjonal og internasjonal transport var omtrent det samme som i 3. kvartal 2019, 5,4 milliarder tonnkilometer. Transportarbeidet ved import og eksport økte med 7,6 prosent til 539 millioner tonnkilometer.

Figur 1

Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

Stabil leiekjøring

Biler som kjørte i leietransport, utførte et transportarbeid på 4,5 milliarder tonnkilometer i 3. kvartal 2020, mot 4,4 milliarder tonnkilometer i tilsvarende kvartal året før. Leietransporten hadde en andel av det totale transportarbeidet innenlands på nært 84 prosent mot 82 i 3. kvartal 2019. Andelen har gått opp de siste årene, og var i tilsvarende kvartal i 2010 rundt 77 prosent.

Nesten 8 mil per tonn

Gjennomsnittlig transportlengde for gods transportert innenlands, var 78,4 kilometer per tonn. Det er 2 kilometer kortere enn i tilsvarende periode året før. På utenlandske turer var transportlengden 490,4 kilometer per tonn, 60 kilometer lengre enn i fjor.

Uendret tomkjøring for nasjonale transporter

En tredel av avstanden tilbakelagt i de nasjonale transportene kjøres uten last på bilen. I 3. kvartal 2020 var tomkjøringsprosenten 30. Det er ett prosentpoeng mer enn i tilsvarende periode året før. Mye av godstransporten kan ikke følges av en returtransport. For eksempel når lastebilene frakter grus til anlegg, melk til meierier eller drivstoff til bensinstasjoner. Siden godssammensetningen på utenlandsturene som regel er en annen enn ved kjøring i Norge, er tomkjøringsandelen klart lavere på utenlandsturene, 15,6 prosent, mot 25,3 prosent i samme kvartal i 2019.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
3. kvartal 2011 105.6 334.5
3. kvartal 2012 127.4 322.8
3. kvartal 2013 121.5 355.8
3. kvartal 2014 134.7 358.4
3. kvartal 2015 121.5 370.1
3. kvartal 2016 134.5 331.9
3. kvartal 2017 137.3 331.6
3. kvartal 2018 138.5 328.7
3. kvartal 2019 141.7 347.6
3. kvartal 2020 146.9 342.9

Ny estimeringsmetode

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken.

Kontakt