Utenlandske lastebiler dominerer grensetransporten

Publisert:

Lastebiler fraktet 3,6 millioner tonn gods over grensen i 4. kvartal 2020. Det er 4,4 prosent mer enn i tilsvarende kvartal i fjor. Norskregistrerte lastebiler fraktet nær 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 30,4 prosent. Det er 0,8 prosentpoeng mindre enn i 4. kvartal 2019.

Svenske lastebilers andel gikk ned med 0,5 prosentpoeng, mens polske og baltiske lastebilers andeler økte med henholdsvis 0,7 og 1 prosentpoeng.

I alt ble det importert 2,1 millioner tonn, mens 1,5 millioner tonn ble eksportert, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebil.

Norske lastebiler tapte markedsandeler i 2020

Lastebiler fraktet 13,9 millioner tonn gods over grensen på vei i hele 2020. Norske lastebiler fraktet 4,2 millioner tonn, en andel på 29,9 prosent av totalen mot 31,1 prosentandel i 2019.

Grensetransporten med utenlandske lastebiler økte med nær 3 prosent fra 2019 til 2020. I 2020 hadde de utenlandske bilene en andel av grensetransporten på vei på 70,1 prosent, mens den var 58,6 prosent i 2011.

Figur 1. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten

Utenlandske lastebiler Norske lastebiler
2011 58.6 41.4
2012 58.1 41.9
2013 62.5 37.5
2014 64.4 35.6
2015 66.2 33.8
2016 67.8 32.2
2017 68.6 31.4
2018 68.4 31.6
2019 68.9 31.1
2020 70.1 29.9

Sverige fortsatt nest størst

De svenskregistrerte lastebilenes andel gikk ned fra 23,1 prosent i 2019 til 22,6 i 2020, men de har fortsatt den desidert største andelen av de utenlandske lastebilene. Danske og finske bilers andel av grensetransporten, henholdsvis 5,3 og 3,2 prosent av totalen, var uforandret fra 2019 til 2020. Størst økning i markedsandeler hadde biler fra Baltikum med 15,5 prosent og Polen med 12,2 prosent.

Figur 2. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen

Norge Sverige Danmark Finland Polen Tyskland Baltikum Andre
2011 5112735 3616216 677625 543545 490236 407148 631512 856646
2012 5567927 3709985 740148 561714 641451 438782 747523 895116
2013 4800751 3667164 751007 528438 851389 458017 828714 931996
2014 4649593 3727665 797036 510860 943392 454202 960018 1022017
2015 4445098 3797437 775050 463512 1013201 470446 1094851 1099197
2016 4279738 3698865 795573 425988 1122879 497290 1250862 1212267
2017 4339849 3761759 811146 447109 1246262 500135 1440131 1255669
2018 4407624 3456877 736025 506933 1335243 461292 1750177 1300761
2019 4290520 3177847 732157 444260 1513218 404396 1954549 1269071
2020 4164492 3147630 735670 441570 1694870 372066 2164841 1215777

Norske biler fraktet halvparten av eksporten

De norskregistrerte lastebilene fraktet 47,4 prosent av godset ut av landet i 2020 mot 49,2 i 2019. For importen er bildet annerledes. Av importen hadde norske lastebiler en markedsandel på 18,1 prosent, sammenliknet mot 19,2 prosent i 2019. I 2011 var andelene for import og eksport henholdsvis 27,8 og 62,8 prosent.

Figur 3. Transportmengden fraktet over grensen med norske lastebiler

Eksport Import
2011 3020460 2092275
2012 3581364 1986563
2013 2848741 1952010
2014 2906644 1742949
2015 2777755 1667343
2016 2689180 1590558
2017 2686403 1653446
2018 2769643 1637981
2019 2697200 1593320
2020 2654584 1509908

Kontakt