Anmeldte lovbrudd og ofre2015-2016

Innhold

Arkiv for Anmeldte lovbrudd og ofre - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. mars 2017 2015-2016 Færre tyverier og narkotikalovbrudd
15. april 2015 2014 Færre forbrytelser, særlig tyverier
21. mai 2014 2013 Færre tyveri, men flere narkotikalovbrudd
3. mai 2013 2012 Oslo bidro til halve økningen for hele landet
29. juli 1999 1999 Færre boliginnbrudd - flere grove ran
29. juni 2012 2011 Færre vinningslovbrudd
1. august 2003 2002 Flere vinningsforbrytelser - færre narkotikalovbrudd
30. januar 2002 2001 Mindre vinningskriminalitet og skadeverk
30. januar 2001 2000 Økning i volds- og narkotikaforbrytelser
17. februar 2000 1999 Færre lovbrudd, men flere ran
22. april 2005 1993-2001 Antall anmeldelser nedjusteres
21. mars 2011 2010 Færre tyveri og flere narkotikalovbrudd
17. mars 2009 2008 Laveste nivå siden 1994
15. april 2010 2009 Flere tyverier og narkotikalovbrudd
8. august 2002 2002 Mer vinningskriminalitet - færre narkotikaforbrytelser
1. august 2001 2001 Færre simple tyverier
28. juli 2000 2000 Flere forbrytelser
6. oktober 2003 2003 Nedgang i anmeldte lovbrudd
13. februar 2006 2005 Færre tyveri fra hus, hytte og bil
25. mai 2005 2003 Nedgang i bruk og besittelse av narkotika
14. juni 2005 2004 Kriminaliteten fordeler seg ulikt i fylkene
12. mai 2005 2002 Tyveriøkning også i nedjusterte tall
21. februar 2007 2006 Færre tyveri, men mer narkotika og vold
16. mai 2008 2007 Nedgang i vinningskriminalitet

For tidligere publiseringer se også: Ofre for anmeldte lovbrudd.