Alt innhold for området priser og prisindekser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mer enn fem år med økte importpriser

  De samlede importprisene har steget 15 prosent siden 2013.

  Artikkel
 • Modell for beregning av boligformue

  Notater 2019/10

  Statistisk sentralbyrå har laget en metode for å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

  Publikasjon
 • Oppgang i PPI

  Etter to måneder med relativt stor nedgang steg Produsentprisindeksen (PPI) 0,3 prosent fra desember til januar. Økte priser på blant annet fisk, strøm og råolje bidro til oppgangen.

  Artikkel
 • Januarsalg på klær og møbler ga månedsfall i KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,1 prosent og KPI-JAE steg 2,1 prosent fra januar 2018 til januar 2019. Fra desember 2018 til januar 2019 gikk KPI ned 0,5 prosent, blant annet som følge av salg på klær og møbler.

  Artikkel
 • Nye prisindekser for eksport og import

  SSB publiserer nå separate indekser som viser priutvikling for eksport og import.

  Artikkel
 • Svak prisutvikling for brukte boliger

  Prisene på brukte boliger økte med 0,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2018 når man justerer for sesongvariasjoner. Den største økningen har vi i Trondheim: 2,7 prosent.

  Artikkel
 • Drivstoff og brensel trekker opp prisene for engroshandel

  Fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 har prisindeksen for engroshandel hatt en vekst på 4,7 prosent. Prisvekst på drivstoff og brensel bidro mest til økningen.

  Artikkel
 • Rekordhøge straumprisar drog opp årsveksten i KPI

  Veksten i konsumprisindeksen (KPI) enda på 2,7 prosent i 2018. Det var særleg høge straumprisar som bidrog til årsveksten. Årsveksten i KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JAE) var 1,6 prosent.

  Artikkel
 • Oljedrevet nedgang i PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) falt 3,5 prosent fra november til desember, drevet av videre nedgang i prisene på råolje, naturgass og raffinerte petroleumsprodukter.

  Artikkel
 • Uendret KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) var uendret fra november, men steg med 3,5 prosent fra desember 2017 til desember 2018. KPI-JAE steg 2,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Norge på fjerdeplass i Europeisk BNP-sammenlikning

  Nylig publiserte tall fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser at Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger var 46 prosent høyere enn EU-gjennomsnittet i 2017. Dermed beholder Norge for tredje år på rad plassen bak Luxembourg, Irland og S...

  Artikkel
 • Oslo og Bærum på husleigetoppen

  Det er store geografiske skilnader i husleigenivået her til lands. I Oslo og Bærum er husleigene over 30 prosent høgare enn landsgjennomsnittet.

  Artikkel
 • Prisoppgang på nye boliger

  Prisene på nye boliger økte med 4,2 prosent fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Strømpriser preget KPI i november

  Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,5 prosent fra november 2017 til november 2018, mens KPI-JAE steg 2,2 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2018 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,3 prosent. Endringene i KPI skyldes f...

  Artikkel
 • Kraftig prisfall på råolje

  Energivarene trakk i ulike retninger da produsentprisindeksen (PPI) i november falt for første gang på trekvart år. En økning i strømprisen ble overskygget av et kraftig oljeprisfall.

  Artikkel