Økte byggekostnader

Publisert:

Byggekostnadene for boliger gikk opp med 2,0 prosent fra mars til april i år og var 5,3 prosent høyere enn i april 2020.

Kostnadene for bygging av eneboliger av tre økte med 3,4 prosent fra mars til april i år, mens de gikk opp med 0,1 prosent for boligblokker. Materialkostnadene for de samme boligtypene steg med henholdsvis 7,7 prosent og 0,5 prosent i samme periode, viser nye tall fra statistikken Byggjekostnadsindeks for bustader.

Fra april 2020 til april 2021 økte kostnadene for bygging av eneboliger av tre og boligblokker med respektive 5,8 og 4,5 prosent.

Materialindeksen for trelast steg med 20,6 prosent fra mars til april i år.

Trelastpriser

De relativt store økningene i kostnadene knyttet til bygging av eneboliger av tre skyldes hovedsakelig dyrere trelast. SSB får for tiden mange henvendelser om i hvilken grad byggekostnadsindeksene for bolig fanger opp de store prisøkningene på trelast.

Det kan ta noe tid før prisendringer fanges opp i disse kostnadsundersøkelsene, men de fleste prisrapportører skal nå ha levert priser som viser endringene i perioden 15. oktober 2020 til 15. april 2021.

SSB innhenter priser på ti representantvarer innen kategorien trelast, og utslaget i indeksen som følge av endringer i disse er avhengig av hvor høyt varene vektes i indeksen. Trelast vekter til sammen drøyt 10 prosent i «byggekostnadsindeksen for enebolig av tre, i alt.» Det vil si at andre varer, arbeid og transport teller ca. 90 prosent. Dersom prisene på trelast øker med 25 prosent og prisene på de andre innsatsfaktorene øker med 3 prosent, så vil ikke totalindeksen øke med mer enn om lag 5 prosent.

Faktaside

Kontakt