Påsketilbud på matvarer i mars

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) gikk ned med 0,3 prosent fra februar til mars 2021, mens KPI-JAE økte med 0,3 prosent. Fra mars 2020 til mars 2021 gikk KPI opp 3,1 prosent, mens KPI-JAE steg 2,7 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien fortsetter å påvirke KPI. Selv om de fleste tjenestene er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. I mars utgjør disse om lag 2,5 prosent samlet av KPIs vekt.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mar. 2020 0.7 2.1
Apr. 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3
Juni 2020 1.4 3.1
Juli 2020 1.3 3.5
Aug. 2020 1.7 3.7
Sep. 2020 1.6 3.3
Okt. 2020 1.7 3.4
Nov. 2020 0.7 2.9
Des. 2020 1.4 3
Jan. 2021 2.5 2.7
Feb. 2021 3.3 2.7
Mar. 2021 3.1 2.7

Fall i prisene på strøm og matvarer i mars

Fra februar til mars 2021 falt KPI med 0,3 prosent.

- Dette er den største nedgangen målt i en mars-måned for KPI siden 2003 ifølge førstekonsulent Trym Kristian Økland.

Det var særlig prisutviklingen på strøm og matvarer som bidro til nedgang i månedsendringen. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 9,8 prosent mens matvarer viste en nedgang på 0,8 prosent i mars, blant annet som følge av tilbud på typiske påskevarer.

Nedgangen i KPI ble dempet av prisoppganger på klær og skotøy, i tillegg til møbler og annet interiør. Prisen på klær og skotøy steg 2,5 prosent etter vintersalget. Gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler viste prisøkning på 4,5 prosent i mars, og fortsatte dermed oppgangen fra salget i januar.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Februar 2021 - mars 2021 Februar 2020 - mars 2020
Andre varer og tjenester 0 0
Hotell- og restauranttjenester 0.5 0.4
Utdanning 0 0
Kultur og fritid -0.1 -1
Post- og teletjenester -0.3 -0.5
Transport 0.1 0.2
Helsepleie 0.7 0.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.9 1.4
Bolig, lys og brensel -1.6 -0.9
Klær og skotøy 2.5 4.9
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.3 -0.4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.6 -0.3
Totalindeks KPI - JAE 0.3 0.3
Totalindeks KPI -0.3 0

Elektrisitetsprisene preget tolvmånedersveksten

KPI steg med 3,1 prosent fra mars 2020 til mars 2021. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidro mest til oppgangen. Til tross for nedgangen i mars, var prisene 37,3 prosent høyere sammenlignet med mars i fjor.

Oppgangen i KPI ble dempet av nedgangen i de estimerte prisene på passasjertransport med fly i mars og det var særlig de estimerte flytakstene på innenriksflyginger som bidro med en nedgang på 16,9 prosent. Prisene på andre tobakksprodukter, hovedsakelig snus, sank med 13,1 prosent i perioden, og må ses i sammenheng med avgiftsreduksjoner fra nyttår. Prisene på klær og skotøy falt med 2,0 prosent i samme periode.

Veksttakt ned i KPI, uendret KPI-JAE

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI sank med 0,2 prosent fra februar til mars. Nedgangen i veksttakten var hovedsakelig forårsaket av utviklingen på strømprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 9,8 prosent fra februar til mars i år, mens de falt 7,3 prosent i tilsvarende periode i fjor. I tillegg bidro prisutviklingen på klær og skotøy, samt for matvarer til nedgangen i veksttakten.

Prisutviklingen på bøker bidro til å dempe nedgangen i veksttakten. Prisene på bøker økte 4,5 prosent fra februar til mars i år, mens det ble registrert en prisnedgang på 18,2 prosent i samme periode i 2020. Dette kan blant annet ses i sammenheng med tidspunktet for det årlige Mammutsalget som i år startet i midten av februar.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,7 prosent i mars, uendret fra februar.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Mars 2020 - Mars 2021

Mars 2020 - mars 2021
Andre varer og tjenester 3.1
Hotell- og restauranttjenester 1.8
Utdanning 2.1
Kultur og fritid 4.4
Post- og teletjenester 2.2
Transport 2
Helsepleie 3.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 7.6
Bolig, lys og brensel 5.7
Klær og skotøy -2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -1.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.3
Totalindeks KPI - JAE 2.7
Totalindeks KPI 3.1

Korona-konsekvenser for KPI for mars

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for mars. Tjenester som fortsatt er stengt eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i mars slik som idrettsarrangementer og flyreiser innenlands fikk prisutviklingen fremskrevet med endringen i total KPI fra februar til mars. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesongfaktorer. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Midlertidig endret lav MVA-sats og flypassasjeravgift

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 og 2021 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.