Notater 2021/21

Ny datakilde og beregningsmetode for flyreiser i KPI

Dette notatet beskriver arbeidet som er gjort for å få på plass en ny datakilde og beregningsmetode for prisindeks for passasjertransport med fly i konsumprisindeksen (KPI).

Ny datakilde og beregningsmetode for delindeks for passasjertransport med fly ble ferdigstilt til publisering av konsumprisindeksen (KPI) for januar 2021, men på grunn av at koronapandemien, strenge reiserestriksjoner og dermed lave reisetall blir ikke den nye metoden tatt i bruk før publisering av KPI for juni 2021.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og seksjon for prisstatistikk har gjennom et EU-finansiert prosjekt avsluttet i 2020, sett nærmere på mulighetene for å laste ned data gjennom API løsninger. Nedlasting av data fra et globalt tilgjengelig API som dekker bredt flybilletter både innenlands og utenlands har vist seg å fungere godt. I motsetning til å laste automatisk ned data fra flyselskapenes egne nettsider er det en fordel å få tilgang til billettpriser fra ulike aktører i ett og samme datasett. Uttrekk fra API er også normalt mer tekniske robuste løsninger. Den nye metoden gjør det mulig å ta i bruk et langt større datagrunnlag enn hva som har vært benyttet tidligere.

Den nye prisindeksen er basert på prismålinger på definerte representative søk i et tilgjengelig API. Prismålingene forsøker å imitere konsumentatferd ved å søke etter de billigste flybillettene rettet mot privatreisende på ulike definerte strekninger, på gitte avreisedager og tidspunkt, innhentet på ulike definerte bestillingstidspunkt før avreise. Dette betyr at vi sammenligner tilnærmet like flybilletter over måleperioder, som er et viktig grunnprinsipp i en konsumprisindeks.

Koronapandemien har rammet luftfarten hardt og det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til reisevirksomhet framover. Ny metode for prismålingene av flyreiser innføres derfor kun for innenlandsreiser fra og med KPI for juni 2021. Prismålinger basert på faktiske priser for utenlandsreiser vil bli vurdert forløpende, men utgår inntil videre. 

Om publikasjonen

Tittel

Ny datakilde og beregningsmetode for flyreiser i KPI

Ansvarlig

Ragnhild Nygaard, Camilla Rochlenge

Serie og -nummer

Notater 2021/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1349-1 (

ISSN

2535-7271

Antall sider

16

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt