Notater 2021/08

Oppdatert med tall for 2019

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom til Skatteetaten i perioden 2010 til 2019, og beregner gjennomsnittlige leieinntekter pr. kvadratmeter for næringseiendom, avhengig av størrelse, geografisk plassering og hovedfunksjon til eiendommen.

Om publikasjonen

Tittel

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2019

Ansvarlig

Per Medby

Serie og -nummer

Notater 2021/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Boligpriser og boligprisindekser , Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1295-1

ISSN

2535-7271

Antall sider

21

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt