Moderat oppgang i KPI i april

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp med 0,3 prosent fra mars til april 2021, mens KPI-JAE økte med 0,4 prosent. Fra april 2020 til april 2021 gikk KPI opp 3,0 prosent, mens KPI-JAE steg 2,0 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien fortsetter å påvirke KPI. Selv om de fleste tjenestene er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. I april utgjør disse om lag 2,5 prosent samlet av KPIs vekt.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mar. 2020 0.7 2.1
Apr. 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3
Juni 2020 1.4 3.1
Juli 2020 1.3 3.5
Aug. 2020 1.7 3.7
Sep. 2020 1.6 3.3
Okt. 2020 1.7 3.4
Nov. 2020 0.7 2.9
Des. 2020 1.4 3
Jan. 2021 2.5 2.7
Feb. 2021 3.3 2.7
Mar. 2021 3.1 2.7
Apr. 2021 3 2

Månedsendring

Fra mars til april 2021 steg KPI med 0,3 prosent. Prisene på drift av personlige transportmidler er opp 1,3 prosent og bidro mest til oppgangen. De estimerte prisene på passasjertransport med fly steg 6,9 prosent sist måned og det var særlig prisene på utenriksflyvninger som bidro. Også de estimerte prisene på pakketurer medvirket til oppgangen.

Videre viste bøker en prisoppgang på 16,4 prosent fra forrige måned, og dette kan sees i sammenheng med at mammutsalget nå er over. Bokprisene er nå tilbake på et tilnærmet januar-nivå.

Oppgangen i KPI ble dempet av fall i prisene for matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Prisene for denne varegruppen falt 0,9 prosent i april, noe som kan tilskrives høy tilbudsaktivitet hos flere kjeder. I tillegg falt prisene på klær fra forrige måned og bidro dermed til å begrense oppgangen.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Mars 2021 - april 2021 Mars 2020 - april 2020
Andre varer og tjenester 0.4 0.5
Hotell- og restauranttjenester 0.3 -0.5
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 1.7 2.3
Post- og teletjenester 0.9 1.3
Transport 1 0.6
Helsepleie 0.1 0.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.2 3
Bolig, lys og brensel 0 -1.1
Klær og skotøy -0.6 -0.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 -0.3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.9 0.9
Totalindeks KPI - JAE 0.4 1.1
Totalindeks KPI 0.3 0.4

Elektrisitetsprisene preget tolvmånedersendringen

KPI steg med 3,0 prosent fra april 2020 til april 2021. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidro mest til oppgangen med en økning på 51,5 prosent sammenlignet med april i fjor. Det lave prisnivået i 2020 for denne varegruppen kommer tydelig frem når vi ser på tolvmånedersveksten. Nivåmessig var prisene i april omtrent på nivå med høsten 2019.

Oppgangen i KPI ble dempet av nedgangen i prisene for matvarer og alkoholfrie drikkevarer som falt med 2,1 prosent det siste året.

Fallet i matvareprisene de siste 12 måneder må blant annet sees i sammenheng med fraværet av påsketilbud i april i fjor, påpeker Ragnhild Nygaard, seniorrådgiver i SSB.

I tillegg bidro fallet i de estimerte prisene for passasjertransport med fly, og da særlig for innenriksflyvninger, til å begrense tolvmånedersveksten.

Lavere veksttakt i KPI

Den løpende tolvmånedersveksten for KPI falt med 0,1 prosentpoeng i april. Det var spesielt matvarer og alkoholfrie drikkevarer som bidro til dette fallet, med et fall på 0,9 prosent fra mars til april i år, mot en oppgang på 0,9 prosent i tilsvarende periode i fjor.

På den andre siden var elektrisitet inkludert nettleie med på å dempe fallet i veksttakten med en oppgang på 1,1 prosent fra mars til april 2021, mot et fall på 8,3 prosent i samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,0 prosent i april, ned fra 2,7 prosent i mars.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. April 2020 - April 2021

April 2020 - april 2021
Andre varer og tjenester 3.1
Hotell- og restauranttjenester 2.6
Utdanning 2.1
Kultur og fritid 3.8
Post- og teletjenester 1.7
Transport 2.4
Helsepleie 3.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 5.6
Bolig, lys og brensel 6.8
Klær og skotøy -2.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -1.4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -2.1
Totalindeks KPI - JAE 2
Totalindeks KPI 3

Korona-konsekvenser for KPI for april

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for april. Det er stor variasjon i regionale og nasjonale tiltak og vi velger å særskilt behandle konsumområder som er nasjonalt påvirket. Tjenester som fortsatt er stengt eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i april slik som idrettsarrangementer og flyreiser innenlands fikk prisutviklingen fremskrevet med endringen i total KPI fra mars til april. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesongfaktorer. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Midlertidig endret lav MVA-sats og flypassasjeravgift

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 og 2021 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Kontakt