Stor tolvmånedsendring for PPI

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) lå i april på et høyt nivå sammenlignet med samme måned i 2020. Energivarene lå for ett år siden uvanlig lavt blant annet som følge av at koronapandemien hadde ført til nedstengninger i flere land verden over.

I mars 2020 begynte Europa for alvor å se effekten av koronapandemien samtidig med et voldsomt fall i oljeprisen , viser nye tall fra statistikken Produsentprisindeksen. Måneden etter (april) var en verdenomspennende nedstenging iverksatt for å hindre spredningen av koronaviruset. Nedstenging i flere land reduserte blant annet etterspørselen etter energivarer, og bidrog til sterk prisnedgang på disse viktige varene. Dette førte til et unaturlig lavt prisnivå for PPI total i april 2020, og bidro til at det i april 2021 var en tolvmånedsendring på 22,5 prosent. PPI minus energivarer hadde en mer beskjeden tolvmånedsendring, med en prisoppgang på 0,9 prosent. Sett bort fra energivarene var det altså ingen stor oppgang for PPI fra april 2020.

Næringen «Utvinning av råolje og naturgass» hadde en tolvmånedsendring på 75,4 prosent, til tross for en prisnedgang på 4,1 prosent fra mars til april i år. Månedsendringen skyldtes i stor grad reduserte priser for naturgass, men også råolje hadde en liten prisnedgang. De resterende energinæringene hadde også en stor prisoppgang i april i år, dersom vi ser på prisendring fra april 2020. For kraftforsyning var tolvmånedsendringen 57, 8 prosent, hvor undernæringen elektrisitet var den viktigste bidragsyteren til prisoppgangen.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

Trelast- og trevareindustri Saging, høvling og impregnering av tre
Jan. 2015 99.47 100.86
Feb. 2015 99.24 100.06
Mar. 2015 99.25 100.02
Apr. 2015 99.67 100.06
Mai 2015 100.32 99.94
Juni 2015 100.21 99.65
Juli 2015 100.48 99.96
Aug. 2015 100.48 100.6
Sep. 2015 100.51 100.54
Okt. 2015 100.04 99.24
Nov. 2015 100.15 99.7
Des. 2015 100.19 99.37
Jan. 2016 99.97 99.09
Feb. 2016 99.94 99.17
Mars.2016 100.05 99.19
Apr. 2016 100.66 98.76
Mai 2016 101.41 99.99
Juni 2016 101.59 99.97
Juli 2016 101.73 99.85
Aug. 2016 101.46 99.54
Sep. 2016 101.99 100.08
Okt. 2016 101.71 100.05
Nov. 2016 101.42 100.44
Des. 2016 101.94 100.91
Jan. 2017 102.14 100.85
Feb. 2017 101.84 100.56
Mar. 2017 101.82 100.6
Apr. 2017 102.29 101.83
Mai 2017 102.74 101.54
Juni 2017 102.89 101.41
Juli 2017 103.16 101.77
Aug. 2017 103.01 101.46
Sep. 2017 103.00 101.45
Okt. 2017 103.46 102.52
Nov. 2017 103.94 102.94
Des. 2017 103.91 103.92
Jan. 2018 103.35 104.15
Feb. 2018 103.85 105.13
Mar. 2018 104.97 105.25
Apr. 2018 106.79 109.39
Mai 2018 107.37 109.89
Juni 2018 107.46 109.82
Juli 2018 108.53 111.83
Aug. 2018 109.08 113.69
Sep. 2018 110.04 115.21
Okt. 2018 110.98 116.11
Nov. 2018 111.18 116.11
Des. 2018 111.83 116.51
Jan. 2019 111.6 116.01
Feb. 2019 111.14 115.63
Mar. 2019 111.26 115.51
Apr. 2019 111.87 115.48
Mai 2019 112.36 115.61
Juni 2019 112.7 116.18
Juli 2019 112.51 115.97
Aug. 2019 112.24 115.37
Sep. 2019 112.13 115.03
Okt. 2019 112.16 114.54
Nov. 2019 112.32 114.64
Des. 2019 112.16 114.67
Jan. 2020 111.91 113.85
Feb. 2020 112.06 113.8
Mar. 2020 111.79 113.45
Apr. 2020 113 113.26
Mai 2020 113.18 113.77
Juni 2020 113.1 114.06
Juli 2020 116.68 113.94
Aug. 2020 116.23 114.42
Sep. 2020 116.58 115.37
Okt. 2020 117.38 115.79
Nov. 2020 118.52 117.54
Des. 2020 118.49 118.17
Jan. 2021 118.68 118.74
Feb. 2021 121.08 123.52
Mar. 2021 121.96 126.59
Apr. 2021 129.4 144.92

Stor prisvekst for trelast- og trevareindustri

I slutten av mars skrev NRK om hvordan aktører innen byggebransjen advarte mot at det kunne komme stor prisoppgang på trelast. Lavere produksjon enn normalt – forårsaket av koronapandemien – og en kanadisk barkbille ville øke verdien på skandinavisk trelast og gjøre det mer ettertraktet å eksportere.

Trelast- og trevareindustri kan ha sett effekten av denne situasjonen i april da det var en prisoppgang på 6,1 prosent. Oppgangen var hovedsakelig drevet av undernæringen «saging, høvling og impregnering av tre», men også «varer av tre, kork, strå og flettematerialer» hadde en liten prisoppgang.