Fortsatt stor prisvekst i PPI

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,4 prosent i februar. Prisoppgang på flere energivarer var hovedårsaken til veksten, men også viktige industriernæringer bidro. Energivarenes utvikling skaper et skille mellom prisveksten på hjemme- og eksportmarkedet.

PPI totalt økte med 0,6 prosent på hjemmemarkedet og 10,6 prosent på eksportmarkedet. Eksportprisene økte mer fordi viktige energivarer som olje og gass har større betydning på dette markedet. På hjemmemarkedet er kraftforsyning den viktigste energivaren, og denne hadde betydelig lavere prisvekst i februar sammenlignet med januar, med en oppgang på 2,2 prosent. Lavere prisoppgang på hjemmemarkedet skyldes også prisnedgang i tjenester til bergverksdrift og utvinning, som kun inngår på dette markedet. Her falt prisene med 7,9 prosent, og denne næringen hadde dermed størst dempende effekt på prisveksten i PPI totalt.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

PPI totalt PPI totalt, hjemmemarkedet PPI totalt, eksportmarkedet
Jan. 2015 100 99.8 100.2
Feb. 2015 102.1 101.7 102.5
Mars 2015 103.5 101.4 105.5
April 2015 103.5 102.2 104.8
Mai 2015 103.4 101.9 104.9
Juni 2015 103.7 100.7 106.8
Juli 2015 101.4 99.2 103.5
Aug. 2015 97 97.5 96.5
Sep. 2015 96.8 97.9 95.8
Okt. 2015 97.4 99.4 95.4
Nov. 2015 97.8 100.5 95
Des. 2015 93.4 97.8 89.1
Jan. 2016 89.2 98.5 80.5
Feb. 2016 86.9 96.1 78.3
Mars 2016 88 97.4 79.2
April 2016 88.7 98.3 79.6
Mai 2016 91.1 100 82.7
Juni 2016 93.7 102 85.8
Juli 2016 94.1 100.6 87.7
Aug. 2016 92.4 99.6 85.5
Sep. 2016 91 98.9 83.4
Okt. 2016 93 100.8 85.6
Nov. 2016 95.3 102.3 88.6
Des. 2016 100.2 102.2 97.8
Jan. 2017 100.5 102.7 98
Feb. 2017 103.2 103.7 102.5
Mars 2017 102.2 102.6 101.5
April 2017 100 102.3 97.5
Mai 2017 99.2 102.3 95.9
Juni 2017 96.7 100.2 92.9
Juli 2017 95.7 100.4 90.6
Aug. 2017 96.1 101 90.9
Sep. 2017 98.9 102.8 94.6
Okt. 2017 101.3 102.9 99.5
Nov. 2017 104.6 105.1 103.8
Des. 2017 107.6 105.7 109.3
Jan. 2018 110.9 107.4 114.3
Feb. 2018 108.1 108.6 107.4
Mars 2018 108.7 108.7 108.4
April 2018 112.3 108.4 115.9
Mai 2018 113.6 108.8 118.1
Juni 2018 116.1 112.3 119.6
Juli 2018 117.3 113.5 120.9
Aug. 2018 118 113.8 121.9
Sep. 2018 119.7 114.9 124.3
Okt. 2018 124.1 114.4 133.6
Nov. 2018 120.2 114.1 126.1
Des. 2018 115.9 113.8 117.8
Jan. 2019 116.3 114.3 118.1
Feb. 2019 116.8 114.9 118.5
Mars 2019 114.4 114.4 114.5
April 2019 115.2 115.3 115.2
Mai 2019 114.1 115.2 113.2
Juni 2019 108.5 113.8 104.2
Juli 2019 107.2 114.6 101
Aug. 2019 106.9 114.2 100.8
Sep. 2019 106.9 114.3 100.8
Okt. 2019 107 115.3 100.1
Nov. 2019 108.8 116.4 102.5
Des. 2019 113.3 117.3 110.1
Jan. 2020 111.8 116.2 108.2
Feb. 2020 108.1 115.1 102
Mars 2020 100 111.6 89.9
April 2020 96.7 111.1 84.1
Mai 2020 94.1 111.1 79
Juni 2020 92.9 110.1 77.7
Juli 2020 92.9 111.1 76.7
Aug. 2020 94 111.8 78.4
Sep. 2020 96.6 112.9 82.2
Okt. 2020 100.6 113 89.7
Nov. 2020 105.1 112.6 98.7
Des. 2020 106.8 114.7 100
Jan. 2021 112.5 119 107.2
Feb. 2021 118.6 119.7 118.6

Høy prisvekst for utvinning av råolje og naturgass

Med en kraftig prisvekst i februar fortsetter naturgass trenden som har foregått siden august i fjor, med unntak av en liten nedgang i desember. Prisveksten siste halvår gjør at prisen på naturgass nå ligger på sitt høyeste nivå siden februar 2019.

Prisen på råolje fortsetter også å stige, og prisøkningen for februar var nesten det dobbelte av forrige måned. Prisen på råolje ligger nå rundt samme nivået som i februar 2020. Prisveksten for råolje kan antas å være godt hjulpet av OPEC+ sitt møte i januar, hvor det ble bestemt at majoriteten av medlemmene holder produksjonen uforandret i februar og mars, samtidig som at Saudi-Arabia frivillig reduserte sin egen produksjon.

Prisoppgang i flere viktige industrinæringer

Prisveksten for industrien sett under ett fortsatte i februar. Industrisektoren hadde en betydelig prisnedgang våren 2020, forårsaket av blant annet koronapandemien. Siden juni har vi derimot sett en kontinuerlig, men svak prisoppgang. Denne trenden fortsatte i februar, med en økning på 1,7 prosent.

Industrisektorens prisoppgang skyltes hovedsakelig relativt store prisvekst i petroleums- og kullvareindustrien. Med en oppgang på 9,7 prosent var dette næringen med størst påvirkning på PPI totalt i februar, etter utvinning av råolje og naturgass.

Andre viktige industrinæringer med prisoppgang i februar var kjemisk industri, farmasøytisk industri, metallindustri og næringsmiddelindustrien.