Dobling av strømprisen for husholdninger

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 53,5 øre/kWh i 1. kvartal 2021. Det er nær dobbelt så høy pris som i 1. kvartal i 2020 da prisen var veldig lav.

Strømprisen steg kraftig i 1. kvartal i år sammenlignet med 2020 da strømprisen for husholdninger var veldig lav gjennom hele året. NVE trekker i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen frem at rekordhøyt kraftforbruk og perioder med lav vindkraftproduksjon i Norden bidro til den høye kraftprisen i 1. kvartal i år. Strømforbruket var spesielt høyt i januar og februar da gjennomsnittstemperaturen i Norge lå henholdsvis 3,3 og 2,0 grader under normalen for perioden 1991-2020, se artikkel om elektrisitetsstatistikken.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 120 øre/kWh i 1. kvartal 2021, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en oppgang på 37 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2020. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 45 prosent, nettleien 23 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 32 prosentene. Det var en liten nedgang i nettleien i 1. kvartal som følge av at Statnett har redusert sin andel av nettleien for 2021 med 24 prosent sammenlignet med året før. Bakgrunnen for tiltaket er å bedre den vanskelige økonomiske situasjonen mange strømkunder har som følge av korona-pandemien, ifølge Statnett.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Kraftpris Avgifter Nettleie
1. kvartal 2012 34.4 26.9 26.3
2. kvartal 2012 26.1 25 26.3
3. kvartal 2012 20 23.6 26.1
4. kvartal 2012 30.4 26.3 26.4
1. kvartal 2013 34.9 27.3 26.4
2. kvartal 2013 34.6 27.1 26.4
3. kvartal 2013 33.4 26.7 26.4
4. kvartal 2013 35.6 27.3 26.4
1. kvartal 2014 31.5 27.3 26.0
2. kvartal 2014 26.6 26.3 26.0
3. kvartal 2014 31.6 27.3 26.0
4. kvartal 2014 31.7 27.4 26.0
1. kvartal 2015 31.3 29.8 26.3
2. kvartal 2015 26.0 28.7 26.3
3. kvartal 2015 20.0 27.9 26.0
4. kvartal 2015 25.9 29.2 26.0
1. kvartal 2016 28.7 32.1 26.6
2. kvartal 2016 28.8 32.3 27.3
3. kvartal 2016 30.5 32.7 27.3
4. kvartal 2016 37.6 34.9 27.9
1. kvartal 2017 34.3 34.3 27.9
2. kvartal 2017 33.1 33.9 27.9
3. kvartal 2017 33.3 34.0 27.9
4. kvartal 2017 36.0 34.5 27.9
1. kvartal 2018 42.5 36.0 27.9
2. kvartal 2018 44.6 36.8 28.9
3. kvartal 2018 55.3 39.2 28.9
4. kvartal 2018 54.8 39.2 29.4
1. kvartal 2019 55.2 38.7 30.4
2. kvartal 2019 45.6 36.6 30.4
3. kvartal 2019 42.5 35.9 30.4
4. kvartal 2019 46.8 36.6 28.9
1. kvartal 2020 26.8 32.1 28.9
2. kvartal 2020 14.9 29.8 28.1
3. kvartal 2020 14.4 29.9 28.6
4. kvartal 2020 22.2 31.6 28.6
1. kvartal 2021 53.5 38.9 27.6

Fastpriskontrakter billigst

Det var husholdninger med fastpriskontrakter som i gjennomsnitt hadde lavest strømpris i 1. kvartal 2021. For nye fastpriskontrakter, inntil 1-års varighet, lå strømpris på 32,3 øre/kWh. Kun 2,3 prosent av husholdningene hadde fastpriskontrakter i 1. kvartal. For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen var prisen betydelig høyere. Denne kontraktstypen kostet i gjennomsnitt 53,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er den vanligste kontraktstypen for husholdninger (se figur 3). Prisen for variabel pris kontrakter var 54,4 øre/kWh i 1. kvartal.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 1. kvartal 2021

Øre/kWh
Nye fastpris-kontrakter – inntil 1-års varighet 32.3
Nye fastpris-kontrakter – over 1-års varighet 32.4
Alle andre fastpris-kontrakter 36.6
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 53.8
Variabel pris kontrakter 54.4

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 1. kvartal 2021

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.3 76.1 21.6
Tjenesteytende næringer 7.3 86.6 6.1
Industri, unntatt kraftintensiv industri 3.7 90.3 6.1