Kraftforsyning trakk PPI ned

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) hadde en svak nedgang i mars. Prisreduksjon i kraftforsyning var en viktig bidragsyter til denne utviklingen, mens prisoppgang i petroleums- og kullvareindustrien var med å dempe fallet.

Med en prisoppgang på 7,8 prosent i petroleums- og kullvareindustrien fortsatte prisveksten næringen har hatt de siste månedene. Prisnivået i mars lå dermed på samme nivå som november 2019, men fortsatt noe under det forrige toppnivået – februar 2020, viser nye tall fra statistikken Produsentprisindeksen.

Utvinning av råolje og naturgass hadde en liten prisnedgang på 0,3 prosent i mars, og hadde mindre påvirkning på PPI totalt enn i de to foregående månedene. Nedgangen skyldes lavere pris på naturgass. Prisen på råolje og naturgass hadde hver for seg større prisendringer, men gikk i hver sin retning i mars. Påvirkningen på PPI totalt ble dermed begrenset av at de to nesten utlignet hverandre.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

Metallindustri Ikke-jernholdige metaller
Jan. 2015 105.1 107.1
Feb. 2015 104.1 105.2
Mar. 2015 106.6 108.9
Apr. 2015 103.7 105.2
Mai 2015 102.2 103.3
Juni 2015 101.8 103
Juli 2015 99.6 99.8
Aug. 2015 96.8 95.5
Sep. 2015 96.2 94.2
Okt. 2015 95.7 93.7
Nov. 2015 95.1 93.3
Des. 2015 93.1 90.6
Jan. 2016 91.9 90.5
Feb. 2016 90.7 90
Mars.2016 90.4 89.9
Apr. 2016 89.2 89.1
Mai 2016 89.7 88.9
Juni 2016 89.7 88.7
Juli 2016 93.3 93.4
Aug. 2016 96.5 96.4
Sep. 2016 95.1 94.3
Okt. 2016 93.7 92.3
Nov. 2016 96 95.6
Des. 2016 98.7 99.8
Jan. 2017 100.9 101.8
Feb. 2017 105.4 101.6
Mar. 2017 107.7 105.6
Apr. 2017 110.5 107.6
Mai 2017 111.1 107.6
Juni 2017 110 105.4
Juli 2017 110 105.9
Aug. 2017 110.3 105.8
Sep. 2017 112 108.6
Okt. 2017 110.3 107.5
Nov. 2017 116.6 116.1
Des. 2017 118 117.2
Jan. 2018 118.5 118
Feb. 2018 122.3 119.8
Mar. 2018 121.8 119.4
Apr. 2018 121.9 118
Mai 2018 125.1 122.2
Juni 2018 127.4 125.2
Juli 2018 124.9 122.9
Aug. 2018 122.7 120
Sep. 2018 121.5 119.1
Okt. 2018 120.6 117.3
Nov. 2018 119.5 117.5
Des. 2018 118.6 116.5
Jan. 2019 119.9 117.7
Feb. 2019 120.3 118.8
Mar. 2019 121.6 121.2
Apr. 2019 121.6 120.2
Mai 2019 120.3 119.1
Juni 2019 119.2 117.9
Juli 2019 118.4 117.1
Aug. 2019 121.3 120.9
Sep. 2019 125.7 127.2
Okt. 2019 128.1 130.7
Nov. 2019 126 128.7
Des. 2019 124.4 126.3
Jan. 2020 121.1 122.2
Feb. 2020 122.4 124.1
Mar. 2020 125 127.7
Apr. 2020 127.4 128.4
Mai 2020 126.8 124.6
Juni 2020 122.8 119.5
Juli 2020 121.7 120.6
Aug. 2020 121.9 122.7
Sep. 2020 124.3 125.9
Okt. 2020 126 128.7
Nov. 2020 129.1 131.9
Des. 2020 131.8 134.9
Jan. 2021 132.8 135.6
Feb. 2021 136 137.9
Mar. 2021 137.8 137.7

Rekordhøyt prisnivå i metallindustrien

Metallindustrien fortsatte sin prisoppgang i mars med en økning på 1,3 prosent. Dette var den åttende måneden på rad med prisoppgang for næringen. I mars var prisoppgang drevet av høyere priser innen produksjon av jern og stål. De siste månedenes prisoppgang gjorde at metallindustrien hadde et rekordhøyt prisnivå i mars. Dette var godt drevet av at den viktige undernæringen ikke-jernholdige metaller som blant annet består av aluminium og nikkel. I følge Bloomberg  eksisterer det en antakelse om at økonomisk bedring fra pandemien, sammen med et internasjonalt press for å skifte til grønn energi, vil slippe løs oppdemmet etterspørsel.

Prisfall innen kraftforsyning

Prisene innen kraftforsyning hadde sammenlagt en nedgang på 13,8 prosent i mars. Til tross for nedgangen ligger prisnivået fortsatt langt over nivået i samme måned i 2020. Dette kan i stor grad spores tilbake til prisoppgangen mellom desember 2020 og januar 2021.

I sine ukentlige rapporter viser NVE til at mildere vær mot slutten av måneden bidro til prisnedgang som følge av redusert etterspørsel. Økt vindkraftproduksjon på kontinentet og i Norden ga også tilgang til mye rimelig strøm i deler av mars.