Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. desember 2014

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Arkiv for Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt) - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
10. april 2013 15. mars 2013 15. mars 2013
11. mars 2013 15. februar 2013 15. februar 2013
11. februar 2013 15. januar 2013 15. januar 2013
9. mai 2003 15. april 2003 Prisfall på raffinerte oljeprodukter
10. april 2003 15. mars 2003 Lavere oljepris
10. mars 2003 15. februar 2003 Høgare prisar på industriprodukt
10. februar 2003 15. januar 2003 Svakere prisoppgang på olje og kraft
10. januar 2003 15. desember 2002 Høyere pris på energivarer
10. desember 2002 15. november 2002 Lågare oljepris
11. november 2002 15. oktober 2002 Moderat nedgang i prisene
10. oktober 2002 15. september 2002 Auka produsentprisar
10. september 2002 15. august 2002 Uendrede priser innen industrien
9. august 2002 15. juli 2002 Svak nedgang i industriprisene
10. juli 2002 15. juni 2002 Lavere priser på oljeprodukt og metall
10. juni 2002 15. mai 2002 Lågare 12-månadersvekst