12904_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12904
Moderat nedgang i prisene
statistikk
2002-11-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. oktober 2002

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat nedgang i prisene

Vareprisindeksen gikk ned 1 prosent fra september til oktober. Nedgangen skyldes noe lavere oljepris og lavere priser innenfor industrien.

Fra september til oktober viste tall fra London Spot Markets en nedgang i prisen på råolje (Brent Blend) med omkring 2,8 prosent. Dette slo ut i gruppen olje- og gassutvinning som fikk 2,4 prosent nedgang. Innenfor industrien viste prisene et fall på 0,5 prosent siden forrige måned. Denne utviklingen skyldes i stor grad lavere priser i treforedling, kjemisk industri og metallindustri. Få av industriens hovedgrupper viste oppgang i denne perioden.

Etter varetype går prisene ned både for innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer og energivarer. Energivarene hadde den største nedgangen med 1,4 prosent.

12-månedersveksten; samlet oppgang på 5,2 prosent

Vareprisindeksen er nå 5,2 prosent høyere enn i oktober i 2001 og 12-månedersveksten er med dette positiv for første gang siden midten av 2001. Oppgangen fra oktober i fjor skyldes i hovedsak høyere priser innenfor olje- og gassutvinning, samt en merkbar oppgang i prisene innenfor kraftforsyning hvor 12-måndedersendringen nå har tatt seg opp igjen etter å ha vært lav tidligere i år. I industrien har prisene gått noe ned sammenliknet med nivået for et år siden. Her er det i stor grad prisene innenfor treforedling, kjemisk industri og metallindustri som trekker ned. I tillegg er prisene innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien nå 1,7 prosent lavere enn for et år siden.

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
  Oktober 2002 Endring i prosent
  September-oktober 2002 Oktober 2001-oktober 2002
Totalindeks 95,87 -1,0 5,2
Olje- og gassutvinning 87,45 -2,4 11,9
Industri og bergverksdrift 97,39 -0,5 -1,7
Kraftforsyning  177,27 13,9 32,7