12894_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12894
Lavere oljepris
statistikk
2003-04-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. mars 2003

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere oljepris

Vareprisindeksen gikk ned 0,9 prosent fra februar til mars. Lavere oljepris var hovedårsaken til nedgangen. I tillegg fortsetter fallet i kraftprisene.

Prisene innenfor olje- og gassutvinning gikk ned 1,7 prosent fra februar til mars. Tall fra London Spot Markets viste i denne perioden en nedgang på 2,3 prosent i prisen på råolje (Brent Blend). Kraftprisene falt 20,3 prosent fra forrige måned og er med dette på vei mot nivået som ble registrert sist november. Industriprisene økte 0,8 prosent og dempet dermed den totale nedgangen noe. I sistnevnte gruppe forekom de største økningene i prisene på raffinerte oljeprodukt og metaller. I motsatt retning trakk kjemisk industri, der prisene gikk ned 1,3 prosent.

Etter varetype viste innsats- og investeringsvarene oppgang, mens prisene på konsum- og energivarer gikk ned.

Tolvmånedersveksten: Samlet oppgang på 5,1 prosent

Etter å ha vært stabil noen måneder, gikk den totale tolvmånedersveksten (mars 2002-mars 2003) fra 11,9 prosent i februar til 5,1 prosent i mars. Tilsvarende tall for olje- og gassforsyning var 19,8 og 5,3 prosent. Også industri- og kraftprisene fulgte samme trend. Industriens priser er nå 1,8 prosent høyere enn for et år tilbake. Prisene på raffinerte oljeprodukter og kjemikalier er hovedårsaken til oppgangen, mens lavere priser innenfor næringsmiddelindustrien og metallindustrien trakk ned.

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
  Mars 2003 Endring i prosent
  Februar-mars 2003 Mars 2002-mars 2003
Totalindeks  100,84 -0,9 5,1
Olje- og gassutvinning 91,71 -1,7 5,3
Industri og bergverksdrift  100,33 0,8 1,8
Kraftforsyning  246,71 -20,3 59,9