12892_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12892
Prisfall på raffinerte oljeprodukter
statistikk
2003-05-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. april 2003

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Prisfall på raffinerte oljeprodukter

Industriprisene gikk ned med 1,7 prosent fra mars til april. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere priser innenfor oljeraffinering.

Prisene innenfor oljeraffinering gikk ned med over 16 prosent fra mars til april 2003. I denne perioden viste tall fra London Spot Markets (LSM) en nedgang på bortimot 10 prosent i prisen på blyfri bensin, mens fyringsolje falt omtrent 13 prosent. Også prisene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, samt metallvareindustrien viste noe nedgang. Fallet i industriprisene ble noe dempet av høyere priser innenfor kjemisk industri og gummi- og plastindustrien.

Gruppert etter varetype har prisene på energivarer hatt en nedgang på over 15 prosent sammenlignet med mars, mens konsumvarer gikk opp med 0,2 prosent.

Produsentprisindeksen totalt gikk ned 7,8 prosent fra mars til april. I denne perioden viste både kraftprisene og prisene i olje- og gassutvinning en nedgang på vel 15 prosent. Tall fra LSM viste at prisen på råolje (Brent Blend) falt omtrent 19,5 prosent denne måneden. Nedgangen kan sees i sammenheng med oppfylte forventninger om en kortvarig krig. Dessuten økte OPEC produksjonen for å dekke etterspørselen under krigen, i tillegg til at USA gjorde det klart at landet ville bruke sine strategiske lagre.

12-månedersendring: april 2002 til april 2003

Industriprisene gikk ned med 0,4 prosent sammenlignet med april 2002. Dette skyldes i stor grad en nedgang på 2,2 prosent innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien, samt en nedgang på 6 prosent i metallindustri. Denne utviklingen ble motvirket av en oppgang på 7,7 prosent i kjemisk industri, samt en oppgang på 1,8 prosent innenfor oljeraffinering. Også lavere priser på treforedlingsprodukter medvirket til nedgangen i industriprisene.

Gruppert etter varetype var prisene på energivarer 9,2 prosent lavere enn samme tid i fjor, mens konsumvarene hadde en nedgang på 1,4 prosent.

Produsentprisindeks. 2000=100
  April 2003 Endring i prosent
  Mars-april 2003 April 2002-april 2003
Totalindeks 88,99 -7,8 -4,9
Olje- og gassutvinning 77,88 -15,1 -13,9
Industri og bergverksdrift 98,44 -1,7 -0,4
Kraftforsyning  216,30 -15,2 42,0

Vareprisindeks for industrinæringene

Fra og med denne måneden samkjøres artiklene til produsentprisindeksen og vareprisindeks for industrinæringene. Begge undersøkelsene vil foreløpig beholde sine hjemmesider - www.ssb.no/ppi og www.ssb.no/vppi. Vareprisindeksen dekker samme område som produsentprisindeksen, men tillater oppdateringer av allerede publisert materiale. Tilgang til ny prisinformasjon eller nye metoder vil dermed kunne presenteres også i historiske tall. Av denne grunn vil kun produsentprisindeksen egne seg til bruk i kontrakter. For mer om indeksene - se "om statistikken" på hjemmesidene til de respektive undersøkelsene.

De fremtidige artiklene vil kartlegge eventuell ny informasjon og forskjeller i utviklingen mellom de to undersøkelsene. Dette vil bli gjort i et eget punkt i slutten av artikkelen. I tilfeller hvor det ikke er noen avvik mellom måneds- eller 12-månedersendringene i de to undersøkelsene, vil dette avsnittet kun inneholde en kort standardtekst som opplyser om at det ikke er noen avvik.

Treforedling og grafisk industri

Serien for treforedling er fra denne måneden slått sammen med grafisk industri. Dette er gjort for å tillate publisering av hele populasjonen, samtidig som kvaliteten på seriene er ivaretatt.

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
  April 2003 Endring i prosent
  Mars-april 2003 April 2002-april 2003
Totalindeks 92,94 -7,8 -4,9
Olje- og gassutvinning 77,87 -15,1 -13,9
Industri og bergverksdrift 98,62 -1,7 -0,4
Kraftforsyning  209,25 -15,2 42,0