12906_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12906
Auka produsentprisar
statistikk
2002-10-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. september 2002

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Auka produsentprisar

Vareprisindeksen auka med 3,2 prosent frå august til september. Høgare prisar innanfor olje- og gassutvikling samt oljeraffinering påverka totalen mest.

Prisane innanfor olje- og gassutvikling gjekk opp 5 prosent frå august til september. I denne perioden viser tal frå London Spot Market (LSM) ein oppgang på om lag 6 prosent i prisane på råolje (Brent Blend). Prisane innanfor industrien auka 1,1 prosent, hovudsakleg grunna høgare prisar på raffinerte oljeprodukt og kjemiske produkt. LSM viste ein oppgang på 10 prosent i prisane på tung fyringsolje, mens blyfri bensin gjekk opp om lag 3,5 prosent. Kraftforsyning gjekk opp 13,8 prosent og medverka dermed også til oppgangen i totalen.

Gruppert etter varetype gjekk energivarene opp 5,5 prosent, mens konsumvarene og investeringsvarene var omtrent uendra.

Oppgang i den totale 12-månadsveksten

12-månadsveksten til totalen held fram å vere negativ slik den har vore sidan juli i fjor, men den stigande utviklinga som starta i juli fortsett. 12-månadsveksten gjekk med dette frå -5,7 prosent i august til -2,4 prosent i september.

Både 12-månadsveksten til olje- og gassutvinning og industri gjekk noko opp sia august, og veksten til gruppene ligg no på -4,1 og -3,2 prosent. Prisnedgang innanfor oljeraffinering og metallindustri trekk ned utviklinga i industrien siste år. Dei same gruppene er også viktige årsaker til at 12-månadsveksten til industrien gjekk frå -3,8 prosent i august til -3,2 prosent i september. Også 12-månadsveksten til kjemisk industri medverka til utviklinga i industrien, og gjekk frå -2,4 prosent i august til -1,2 prosent i september. Totalindeksen vart også noko påverka av kraftforsyning der 12-månadsveksten gjekk frå 0,9 prosent til 12,8 prosent.

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
  September 2002 Endring i prosent
  August 2002-september 2002 September 2001-september 2002
Totalindeks 96,89 3,2 -2,4
Olje- og gassutvinning 89,63 5,0 -4,1
Industri og bergverksdrift 97,86 1,1 -3,1
Kraftforsyning  155,61 13,8 12,8