12898_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12898
Svakere prisoppgang på olje og kraft
statistikk
2003-02-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. januar 2003

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere prisoppgang på olje og kraft

En noe svakere oppgang i prisene på både olje og kraft bidro til at vareprisindeksen kun gikk opp 3,3 prosent fra desember til januar, etter å ha økt 6,3 prosent i forrige periode. Industriprisene økte med 0,6 prosent, det samme som måneden før.

Prisene innen olje- og gassutvinning økte 5,8 prosent fra desember til januar 2003, mens samme tall for måneden før var 10 prosent. Ifølge London Spot Markets gikk prisen på råolje (Brent Blend) opp 8,5 prosent. Prisene på kraft fortsetter å stige, men oppgangen på 16,4 prosent fra desember er noe lavere enn veksten de foregående månedene. Industrien gikk opp 0,6 prosent. I sistnevnte gruppe ble høyere priser på raffinerte oljeprodukt noe dempet av nedgang i næringsmiddelindustrien og treforedlingen.

Etter varetype steg energivarene med 6,8 prosent fra desember, mens konsumvarene gikk ned 0,7 prosent.

12-månedersveksten opp 11,6 prosent

Sammenliknet med januar i fjor er vareprisindeksen nå 11,6 prosent høyere. I denne perioden har prisene på råolje (Brent Blend) steget bortimot 25 prosent, mens kraftprisene har hatt en oppgang på vel 130 prosent. Industriens priser derimot er nærmest uendret, med en oppgang på 0,2 prosent. Her ble en oppgang i raffinerte oljeprodukter utjevnet av lavere priser på metaller, næringsmidler og treforedlingsprodukter.

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
  Januar 2003 Endring i prosent
  Desember 2002- januar 2003 Januar 2002- januar 2003
Totalindeks 99,87 3,3 11,6
Olje og gassutvinning 89,70 5,8 19,9
Industri og bergverksdrift 97,95 0,6 0,2
Kraftforsyning  376,60 16,4  133,5