94853_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
94853
statistikk
2013-02-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. januar 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for Vareprisindeksen for industrinæringene publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Januar 2013 / Desember 2012Januar 2013 / Januar 2012Januar 2013
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,0-2,4243,61 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,3-4,5375,3482,3
Bergverksdrift0,87,8165,99,6
Industri-0,1-1,2155,1466,1
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri0,41,3144,794,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-1,0-3,6212,6136,5
Metallindustri0,7-4,2162,741,3
Maskinindustri0,10,5146,947,9
Kraftforsyning-2,23,6266,442,0