12908_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12908
Uendrede priser innen industrien
statistikk
2002-09-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. august 2002

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendrede priser innen industrien

Prisene innen industrien var omtrent uendret fra juli til august. Lavere priser innen metallindustrien og kjemisk industri ble oppveid av en oppgang på raffinerte oljeprodukter.

Med en nedgang på 2,9 prosent fra juli til august har prisene innen metallindustrien gått ned 12 prosent siden mars i år. Prisene på ikke-jernholdige metaller har gått ned vel 14 prosent i denne perioden. Også kjemisk industri forsetter nedgangen som har funnet sted i sektoren de siste månedene, og prisen gikk ned 1,9 prosent fra forrige måned. Blant resten av industriens hovedgrupperinger gikk også prisene på matvarer og metallvarer noe ned.

Sterkest oppgang og hovedårsak til industriens utvikling var 3,7 prosent oppgang i prisene innen oljeraffinering. Tall fra London Spot Market viste at prisen på råolje gikk opp vel 6,5 prosent fra juli til august. Samme børs viste også 3,9 prosent oppgang i prisen på tung fyringsolje, mens blyfri bensin steg vel 2,5 prosent.

12-månedersendring: 3,8 prosent lavere industripriser

Siden juli i fjor har industriprisene falt 3,8 prosent. Dette skyldes i stor grad nedgang i prisene på raffinerte oljeprodukter og metaller. Disse gruppene har gått ned med henholdsvis 17,2 og 14,7 prosent. Ellers har prisene innen treforedling gått ned med vel 11 prosent de siste 12 månedene.

Utviklingen i 12-månedersveksten

I august var industriens 12-månedersvekst -3,8 prosent mot -4,4 prosent i juli. Viktigste årsak til denne utviklingen var sist måneds oppgang i prisene på raffinerte oljeprodukter. Mens denne oppgangen var 3,7 prosent fra juli til august i år, viste samme periode i fjor en oppgang på kun 1,1 prosent. Ellers gikk 12-månedersveksen til metallindustrien fra -15,4 prosent i juli til -14,7 prosent i august.

12-månedersendringen for matvarer har vært positiv siden mai 2000, men har vist en fallende tendens i år. I januar var 12-månedersraten for disse varene 4,5 prosent, mens de i august var nede på samme nivå som tilsvarende måned i fjor. 12-månedersraten for næringsmidler gikk fra 0,1 prosent i juli til -0,3 prosent i august og var dermed negativ for første gang på over to år.

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
  August 2002 Endring i prosent
  Juli 2002- august 2002 August 2001- august 2002
Totalindeks 93,92 2,6 -5,7
Olje- og gassutvinning 85,32 5,7 -9,9
Industri og bergverksdrift 96,83 -0,1 -3,7
Kraftforsyning  136,73 6,0 0,9