12900_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12900
Høyere pris på energivarer
statistikk
2003-01-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. desember 2002

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere pris på energivarer

Vareprisindeksen gikk opp med 6,3 prosent fra november til desember. I denne perioden viste alle hovedgrupper oppgang i prisene, og høyeste økning fant sted for kraftforsyning. Også oljeprisene økte kraftig.

Prisene innenfor olje- og gassutvinning gikk opp 10 prosent fra november til desember. Ifølge London Spot Markets gikk prisen på Brent Blend (råolje) opp omtrent 12 prosent i denne perioden. Prisene innenfor industrien gikk opp 0,6 prosent. De største oppgangene i denne gruppen fant sted for raffinerte oljeprodukter og kjemisk industri, hvor prisene gikk opp henholdsvis 5,6 og 2,2 prosent. Oppgangen ble noe redusert av lavere priser på metaller, samt elektroniske og optiske produkter. Blant hovedgruppene hadde kraftforsyning den største endringen, med en oppgang på vel 45 prosent siden forrige måned. Kraftprisene har med dette steget omtrent 150 prosent siden bunnivået i sommer.

Etter varetype steg energivarene med 12 prosent, sterkt påvirket av både olje og elektrisitet. Innsatsvarer og konsumvarer viste kun mindre endring.

12-månedsveksten samlet opp 10 prosent

Sammenliknet med i fjor fortsetter vareprisindeksen å øke, og den er nå 10,1 prosent høyere enn i desember 2001. Oppgangen fra desember i fjor skyldes høyere priser på olje og elektrisitet. Prisene innenfor olje- og gassutvikling er nå vel 17 prosent høyere enn i fjor, mens kraftforsyningen har steget med vel 117 prosent. Industriprisene er uendret. I sistnevnte gruppe har prisene på raffinerte oljeprodukter steget 12,6 prosent, mens metallindustrien gikk ned 10 prosent. Også treforedlingsprisene hadde merkbar nedgang.

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
  Desember 2002 Endring i prosent
  November 2002- desember 2002 Desember 2001- desember 2002
Totalindeks 96,67 6,3 10,1
Olje- og gassutvinning 84,79 10,0 17,2
Industri og bergverksdrift 97,33 0,6 0,0
Kraftforsyning  323,51 45,5  117,6