12914_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12914
Lågare 12-månadersvekst
statistikk
2002-06-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. mai 2002

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lågare 12-månadersvekst

Etter å ha vist oppgang dei førre 3 månadene, vart 12-månadersveksten (mai 2001 - mai 2002) noko lågare denne månaden. Totalindeksen, olje- og gassutvinning og industri og bergverksdrift syner dei same utviklingstrekka.

Frå mai i fjor til mai i år hadde totalindeksen eit fall på 7,6 prosent. Prisane innanfor olje- og gassutvinning fall med 13,4 prosent, industri og bergverksdrift med 3,9 prosent, og prisane i kraftforsyning med 11,1 prosent.

Nedgang i industrien sin 12-månadersvekst

12-månadersveksten til industrien gjekk frå -2,9 prosent i april til -4,0 prosent i mai, mens dei same tala for oljeraffinering var -13,7 prosent og -19,2 prosent. Ei anna viktig gruppe, metallindustri, hadde i mai om lag 13 prosent lågare prisar enn i fjor, etter -8,5 prosent førre månad. I denne gruppa var det dei ikkje-jernhaldige metalla som hadde det sterkast prisfallet. Også for treforedlingsprodukt og nærings- og nytingsmiddel ser vi ei negativ utvikling.

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
  Mai 2002 Endring i prosent
  April-mai 2002 Mai 2001-mai 2002
Totalindeks 96,49 -1,3 -7,6
Olje- og gassutvinning 88,78 -1,8 -13,4
Industri og bergverksdrift 98,55 -0,5 -3,9
Kraftforsyning  134,17 -8,9 -11,1