94857_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
94857
statistikk
2013-04-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. mars 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for Vareprisindeksen for industrinæringene publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Mars 2013 / Februar 2013Mars 2013 / Mars 2012Mars 2013
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,9-3,4247,11 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,2-8,1378,5482,3
Bergverksdrift-0,110,4166,89,6
Industri1,0-1,2157,7466,1
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri-0,51,7145,694,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri2,0-4,9220,3136,5
Metallindustri0,8-5,1162,741,3
Maskinindustri0,51,4147,847,9
Kraftforsyning7,821,7282,742,0