12910_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12910
Svak nedgang i industriprisene
statistikk
2002-08-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. juli 2002

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i industriprisene

Prisene innen industrien falt med 0,6 prosent fra juni til juli. Utviklingen er sterkt preget av lavere priser innen næringsmiddelindustri og metaller.

Prisene innen næringsmiddelindustrien falt 0,7 prosent. En viktig faktor til dette er prisnedgang på fisk, spesielt for eksport. Prisene i metallindustrien falt 2,4 prosent, hvor de ikke-jernholdige metallene hadde den sterkeste prisnedgangen. Prisnedgang på fisk og metall er også påvirket av kronekursen, som har svekket seg ytterligere mot amerikanske dollar.

Sammen med prisnedgang innen olje- og gassutvinning, og kraftforsyning, bidro bevegelsen innen industriprisene til at indeksen samlet falt 0,4 prosent fra juni til juli.

12-månedersendring

Siden juli i fjor har industriprisene falt 4,4 prosent. Dette skyldes i stor grad nedgang i prisene på raffinerte oljeprodukter og metaller. Disse gruppene har gått ned med henholdsvis 19,3 prosent og 15,4 prosent. Prisene innen treforedling bidrar også.

Industriens 12-månedersvekst fortsatt svak

I juli var industriens 12-månedersvekst -4,4 prosent, mot -5 prosent i juni. Den viktigste forklaringen er å finne i prisutviklingen på raffinerte oljeprodukter og innen kjemisk industri. Førstnevnte gikk fra -24,2 prosent i juni til -19,3 prosent i juli, mens sistnevnte økte fra -6,5 prosent i juni til -2,8 prosent i juli.

Siden juli 2001 har industriens 12-månedersvekst vært negativ. Det tilsvarende finner vi i flere næringer, blant annet oljeraffinering, metallindustri, kjemisk industri og treforedling.

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
  Juli 2002 Endring i prosent
  Juni 2002- juli 2002 Juli 2001- juli 2002
Totalindeks 91,54 -0,4 -7,0
Olje og gassutvinning 80,75 -0,1 -11,6
Industri og bergverksdrift 96,90 -0,5 -4,3
Kraftforsyning  128,98 -2,9 -7,1