94855_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
94855
statistikk
2013-03-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. februar 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for Vareprisindeksen for industrinæringene publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Februar 2013 / Januar 2013Februar 2013 / Februar 2012Februar 2013
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,5-2,8244,91 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,6-3,7377,7482,3
Bergverksdrift0,710,9167,09,6
Industri0,6-1,1156,1466,1
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri1,22,4146,494,6
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri1,6-3,8215,9136,5
Metallindustri-0,8-5,3161,441,3
Maskinindustri0,11,0147,147,9
Kraftforsyning-1,5-12,9262,342,0