147985_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
147985
statistikk
2015-01-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. desember 2014

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for 'vareprisindeksen for industrinæringene' publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Desember 2014 / November 2014Desember 2014 / Desember 2013Desember 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,2-7,9235,21 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,7-16,0337,6479,1
Bergverksdrift-0,11,6166,911,5
Industri-0,9-0,4160,0463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri1,45,9160,798,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-6,7-14,8192,3135,4
Metallindustri3,822,5192,536,8
Maskinindustri0,53,4157,742,0
Kraftforsyning8,2-1,1248,746,4