12912_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12912
Lavere priser på oljeprodukt og metall
statistikk
2002-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. juni 2002

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere priser på oljeprodukt og metall

Prisene innen industrien falt med 1,2 prosent fra mai til juni. Utviklingen er sterkt preget av lavere pris på raffinerte oljeprodukter og metaller.

Oppgangen i prisene på olje og raffinerte oljeprodukter i mars og april er snudd, og prisene på raffinerte produkter falt 6,2 prosent fra forrige måned. Preget av styrket kronekurs falt oljeprisen målt i norske kroner med 10,4 prosent fra mai til juni på London Spot Markets. Tall fra samme børs viser at prisene på blyfri bensin gikk ned 8 prosent, mens prisen på tung fyringsolje ble svekket med vel 10 prosent. Også denne måneden faller prisene på metaller som siden slutten av 2000 har gått ned over 15 prosent. Lavere priser på kjemiske produkter bidrar også til industriens samlede nedgang.

Energivarer faller 8,4 prosent fra mai til juni, mens investeringsvarene stiger 0,2 prosent.

12-månedersendring: 5 prosent lavere priser

Siden juni i fjor har industriens priser falt 5 prosent. Dette skyldes i stor grad nedgang i prisene på raffinerte oljeprodukter og metaller. Disse gruppene faller henholdsvis 24,2 prosent og 14,7 prosent. I tillegg trekker lavere priser innen treforedling og kjemisk industri industrien ned.

Nedgang i industriens 12-månedersvekst

Industriens 12-månedersvekst gikk fra -4 prosent i mai til -5 prosent i juni. Som forrige måned skyldes mye av nedgangen utviklingen i prisene på raffinerte oljeprodukter og metaller. 12-månedersveksten til oljeraffinering gikk fra -19,2 prosent i forrige måned til -24,2 prosent denne måneden. Lavere priser på kjemiske produkter og lav prisvekst på næringsmiddel siste måned var også faktorer bak prisnedgangen i industrien.

Vareprisindeks for industrinæringene. 2000=100
  Juni 2002 Endring i prosent
  Mai-juni 2002 Juni 2001- juni 2002
Totalindeks 91,89 -4,8 -12,2
Olje- og gassutvinning 80,79 -9,0 -21,7
Industri og bergverksdrift 97,42 -1,1 -4,9
Kraftforsyning  132,85 -1,0 -11,0