Planer og meldinger 2013/1

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2012

Årsrapporten er utarbeidet for Finansdepartementet og gir en oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i SSB.

Årsrapporten er utarbeidet for Finansdepartementet og gir en oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i SSB.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2012

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2013/1

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

62

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt