Planer og meldinger 2013/2

Virksomhetsplan 2013 : satsinger og prioriteringer

Virksomhetsplan 2013 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2013.

Virksomhetsplan 2013 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2013. Det gis også en kortfattet oversikt over risikovurderinger, som er presentert mer utfyllende i en separat publikasjon.

Virksomhetsplanen bygger på blant annet omtale av SSBs prioriteringer i Stortingets Proposisjon 1 (2012-2013), Strategi 2007 og EU-rettsakter for statistikk.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2013 : satsinger og prioriteringer

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2013/2

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt