Planer og meldinger 2012/9

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012

Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2012 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget.

Arbeidsprogrammet for 2012 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i Virksomhetsplan for SSB 2012.

Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2012 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget. De budsjettansvarliges disposisjonsadgang og økonomistyrings- og rapporteringsansvar er også beskrevet.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2012/9

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt