Planer og meldinger 2012/2

Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2011

2011 var et viktig år for Statistisk sentralbyrå med den første registerbaserte folke- og boligtelling i Norge, gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget og ny administrerende direktør.

2011 – et viktig år

2011 var et viktig år for Statistisk sentralbyrå med den første registerbaserte folke- og boligtelling i Norge, gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget og ny administrerende direktør. Indikatorene som beskriver den løpende virksomheten var i hovedsak i samsvar med målene som ble gitt i tildelingsbrevet, og regnskapet viser et godt resultat for året.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrå : årsmelding 2011

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2012/2

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

16

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt