Planer og meldinger 2014/6

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Det har blitt gjennomført to identiske brukerundersøkelser på ssb.no i 2012 og 2014 med hensikt å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no. Denne publikasjonen presenterer hovedresultatene fra disse undersøkelsene.

Statistisk sentralbyrå har ved flere anledninger gjennomført brukerundersøkelser på ssb.no. Det har blitt gjennomført to identiske brukerundersøkelser i 2012 og 2014. I perioden 23. januar-25. februar 2014 ble den siste undersøkelsen gjennomført. Målet var å kartlegge brukernes tilfredshet og sammenligne resultatene med 2012.

Fornøyde brukere av ssb.no

Flere brukere i 2014 finner fram på ssb.no, enn i 2012. Også i år har det vært stor respons på brukerundersøkelsen på nettsiden.

I 2014 svarer 87 prosent at de finner informasjonen de kom for, mot 83 prosent i 2012.

Faste brukere mer fornøyd enn andre

Hovedfunnet for undersøkelsen er at de som finner det de leter etter, naturlig nok også er de mest fornøyde. Faste brukere, som er inne ukentlig eller daglig, finner lettere fram til den informasjonen de leter etter, enn de som er inne sjeldnere. Faste brukere er dermed mer fornøyde enn andre.

Lettere for nye brukere å finne fram

Årets resultater viser at det er lettere for førstegangsbrukere og de som ikke er inne regelmessig å bruke den nye nettsiden.

Leter etter konkrete tall

57 prosent av brukerne våre leter etter et konkret tall, mens 16 prosent leter etter informasjon om et spesielt tema eller fagområde. Dette er de to viktigste formålene blant alle brukergrupper.

Lettere å finne fram

71 prosent svarer at det er lett å finne fram på ssb.no, mens 9 prosent synes dette er vanskelig. Til tross for den negative andelen, er det 11 prosentpoeng flere som synes det er lettere å finne fram i 2014 enn i 2012. Det kan bety at det er lettere å finne fram på de nye nettsidene.

Bedre søk

I 2012 var nettstedssøket et av de mest nevnte forbedringsområdene på ssb.no. Det var det også i 2014. De over 10 000 forbedringsforslagene fra brukerne våre viser at selv om mye har blitt forbedret med ny søkemotor, er tydelig at vi ikke er helt i mål.

Andre momenter som spesielt blir trukket fram er:

  • Lettere tilgang til informasjon på kommunenivå
  • En mer brukervennlig statistikkbank, som gjør det lettere å koble data

Resultatene vil bli fulgt opp

SSB er opptatt av hva brukerne mener. En sammenlignbar undersøkelse kommer derfor til å gjøres årlig. Sammen med webanalyse gir dette svært nyttig innsikt i arbeidet med kontinuerlig å forbedre SSBs sider slik at de dekker brukernes behov.

Rapporten er utarbeidet av digital innholdsansvarlig i Kommunikasjonsavdelingen, Hilde Stray Due med bistand fra Jan Erik Kristiansen og Kjersti Rustand.

Om publikasjonen

Tittel

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Ansvarlige

Hilde Stray Due, Jan Erik Kristiansen, Kjersti Rustand

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2014/6

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

14

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt