Planer og meldinger 2013/4

Årsmelding 2012

SSB har gjennom flere år modernisert og effektivisert statistikkproduksjonen for å ha kapasitet til å møte den økende etterspørselen etter statistikk og analyser.

2012 – et innholdsrikt år i SSB

SSB har gjennom flere år modernisert og effektivisert statistikkproduksjonen for å ha kapasitet til å møte den økende etterspørselen etter statistikk og analyser. Så også i 2012, der andelen elektronisk innrapportering økte til 84 prosent fra 77 prosent året før. Forskningen ble i stor grad gjennomført i henhold til planene. Økonomisk utsyn, konjunkturrapportene og befolkningsframskrivningene fikk betydelig oppmerksomhet i mediene. Administrativt ble 2012 et år med søkelys på god prosjektstyring, effektive arbeidsprosesser og kontroll på økonomien og antall stillinger i SSB. Samtidig ble planene mer konkrete for flyttingen til Akersveien i 2014, flere avdelinger ble omorganisert og flere nye direktører startet i arbeidet.

 

Om publikasjonen

Tittel

Årsmelding 2012

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2013/4

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

16

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt