Planer og meldinger 2012/7

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2011

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidesoppgaver og resultater i 2011.

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidesoppgaver og resultater i 2011, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget og virksomhet som er direkte finansiering av brukerne. Det omtales både forhold som er nevnt i tildelingsbrevet og andre forhold som SSB mener er av interesse for Finansdepartementet. En statusrapport om standardisering og modernisering av statistikkproduksjonen, som ble ettersendt før årsrapportmøtet 23. mars, er også inkludert.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2011

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2012/7

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

86

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt