Planer og meldinger 2015/1

Statistisk sentralbyrå

HR-strategi 2015-2017

HR-strategien skal bygge opp under SSBs hovedstrategi og bidra til ønsket utvikling av SSB på områder som kompetanse, ledelse og kultur.

SSB skal være en effektiv og kunnskapsbasert organisasjon

HR-strategien skal bygge opp under SSBs hovedstrategi og bidra til ønsket utvikling av SSB på områder som kompetanse, ledelse og kultur.

Om publikasjonen

Tittel

HR-strategi 2015-2017. Statistisk sentralbyrå

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2015/1

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

12

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt