Planer og meldinger 2007:3

Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12. 2006

Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2006 (status pr. 31.12.2006). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i 2007.

Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2006 (status pr. 31.12.2006). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i 2007.

Om publikasjonen

Tittel

Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12. 2006

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2007:3

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt