Planer og meldinger 2007:2

Statistisk sentralbyrå : strategier 2007

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet et sett med framtidsbilder – scenarier – som beskriver hvordan SSBs omgivelser og rammebetingelser kan utvikle seg ti år fram i tid.

Ledelsen har ordet

Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist på, men vi må være forberedt på endringer. Statistisk sentralbyrå (SSB) har derfor utarbeidet et sett med framtidsbilder – scenarier – som beskriver hvordan SSBs omgivelser og rammebetingelser kan utvikle seg ti år fram i tid.

Scenariene og scenarieprosessen har som mål å forberede organisasjonen på endringer i omgivelsene, men sier ikke noe om hvordan SSB skal tilpasse seg. Det er derimot formålet med strategien. Strategien skal gi retning for de neste årene, og stimulere til strategiske vurderinger og tilpasninger. Målet er å gjøre SSB mer framtidsrettet, nyskapende og handlekraftig.

Til forskjell fra tidligere, har vi denne gangen valgt å bygge strategien rundt et lite antall, kortfattede hovedstrategier. I tillegg er det utarbeidet delstrategier for kompetanse, IT og datafangst, samt etiske retningslinjer. Strategidokumentene skal fungere som verktøy for veivalg de nærmeste årene. Samtidig skal strategien bidra til å synliggjøre SSB for omgivelsene, klargjøre vår rolle og bevare tilliten, både til institusjonen og til produktene. Gjennom disse målsettingene støtter vi opp om visjonen om offisiell statistikk som samfunnets felles faktagrunnlag.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrå : strategier 2007

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2007:2

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

12

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt