Planer og meldinger 2007:7

Årsrapport : statistikkrådet 2006

Hensikten med årsrapporten er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk offisiell statistikk.

Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene, men kan også være av interesse for andre. Hensikten med den er å fremme et helhetlig norsk statistikksystem ved å synliggjøre hva som inngår i norsk offisiell statistikk. Dette kan bidra til å øke kvaliteten på den offisielle statistikken – særlig bedre sammenliknbarhet og sammenheng – og gi grunnlag for effektivisering ved mindre dobbeltarbeid og ved at institusjonene lærer av hverandre.

Rapporten inneholder en kort hoveddel med bakgrunn og formål for rådet, mandat, sammensetning og en oversikt over arbeidet med felles kompetanseutvikling.

Årsrapporten for 2005 inneholdt en drøfting av krav til offisiell statistikk. Disse kravene er stort sett inkludert i europeiske retningslinjer for statistikk (Code of practice) som EU-kommisjonen har vedtatt. Norsk oversettelse av retningslinjene er gjengitt i rapporten.

Årsrapporten fokuserer på utviklingen i statistikkproduksjonen i 2006. Alle institusjonene utenom Statistisk sentralbyrå har andre primæroppgaver enn dette, og årsrapporten for Statistikkrådet vil bare være et supplement til institusjonenes vanlige årsrapporter.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport : statistikkrådet 2006

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2007:7

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

56

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt