2007:13

IT-strategier 2007

IT-funksjonen i SSB skal levere infrastruktur og tjenester som understøtter, forbedrer og effektiviserer SSBs datainnsamling, statistikkproduksjon og formidlingsvirksomhet.

IT-strategiens bakgrunn og forankring

IT-funksjonen i SSB skal levere infrastruktur og tjenester som understøtter, forbedrer og effektiviserer SSBs datainnsamling, statistikkproduksjon og formidlingsvirksomhet. I tillegg er IT-funksjonen en del av SSBs totale kompetanse som skal utnyttes med tanke på å utforme nye og bedre løsninger. IT-funksjonen har et leveranseansvar for infrastruktur og tjenester og er samtidig en bidragsyter til forbedringsarbeidet i SSBs primærvirksomhet.

Om publikasjonen

Tittel

IT-strategier 2007

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

24

Målform

Bokmål

Kontakt