Planer og meldinger 2007:15

Strategi for datafangst

Utfordringane i datafangsten til Statistisk sentralbyrå (SSB) er å samle inn meir informasjon, med høgare kvalitet og til ein lågare kostnad.

Strategi for datafangst

Etterspurnaden etter statistikk og offentleg styringsinformasjon er aukande. Det same gjeld krava til kvalitet i statistikk og analysar. Samstundes skal belastninga ved å hente inn grunnlagsinformasjon bli mindre. Utfordringane i datafangsten til Statistisk sentralbyrå (SSB) er å samle inn meir informasjon, med høgare kvalitet og til ein lågare kostnad.

Hovudmål

Datafangststrategien byggjer på to hovudmål

  • meir motiverte oppgåvegivarar
  • betre kvalitet i datainnsamlingane

Om publikasjonen

Tittel

Strategi for datafangst

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2007:15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

[9]

Målform

Nynorsk

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt