Planer og meldinger 2007:18

Etikk og statistikk

Medarbeidere i Statistisk sentralbyrå (SSB) er underlagt allmennetiske og forvaltningsetiske prinsipper og normer som gjelder for ansatte i statsforvaltningen.

Medarbeidere i Statistisk sentralbyrå (SSB) er underlagt allmennetiske og forvaltningsetiske prinsipper og normer som gjelder for ansatte i statsforvaltningen. Dette gjelder verdier som åpenhet, lojalitet, rettferdighet, pålitelighet, at en bør behandle andre mennesker slik en selv ønsker å bli behandlet og at en følger gjeldende lover og regler. I tillegg til slike allmenne, rettslige og etiske standarder vil medarbeidere i SSB møte spesielle etiske problemstillinger knyttet til det faglige arbeidet med statistikk eller analyser. Det kan gjelde hva slags produkter vi skal lage eller hvordan oppgavene skal utføres.

Om publikasjonen

Tittel

Etikk og statistikk

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2007:18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

1 b.

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt