Planer og meldinger 2007:10

Årsmelding 2006 : internasjonalt samarbeid

Internasjonalt statistisk samarbeid har lange tradisjoner og får stadig større betydning. Det er også blitt mer forpliktende som følge av EØS-samarbeidet.

Internasjonalt statistisk samarbeid har lange tradisjoner og får stadig større betydning. Det er også blitt mer forpliktende som følge av EØS-samarbeidet. Samarbeidet krever derfor betydelige ressurser både gjennom møtevirksomhet, tilpasning av det norske statistikksystemet til internasjonale standarder, krav og forpliktelser. Gjennom dette samarbeidet øker også kvaliteten på norsk statistikk.

Internasjonalt samarbeid med internasjonale organer samordnes av internasjonalt sekretariat i stabsavdelingen.

Internasjonalt statistisk utviklingsarbeid rettet mot oppbygging av offisiell statistikk i andre land som en del av bistandsarbeidet, har også lange tradisjoner. Særlig i 1990 årene ble det fastere organisert og integrert i SSBs virksomhet gjennom rammeavtaler med UD og NORAD. SSBs arbeid med internasjonalt utviklingssamarbeid har fått et anselig omfang, og er organisert i en egen seksjon.

Denne årsmelding utarbeides blant annet for å gi en samlet oversikt over det internasjonale arbeidet. Den ble utgitt første gang for 1997. I tillegg til oversiktene i denne årsmeldingen, er internasjonalt samarbeid omtalt i Statistisk sentralbyrås generelle årsmelding og ”Annual Report” for forskningsvirksomheten.

Publikasjonen er utarbeidet av Internasjonalt sekretariat med bistand fra aktuelle seksjoner.

Om publikasjonen

Tittel

Årsmelding 2006 : internasjonalt samarbeid

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2007:10

Utgiver

SSB

Antall sider

74

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt