Planer og meldinger 2007/5

Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse : februar 2007

Dette dokumentet trekker opp de viktigste sidene ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur.

Dette dokumentet trekker opp de viktigste sidene ved Statistisk sentralbyrås (SSBs) organisasjon og ledelsesstruktur. I tillegg til opplysninger om sentrale rammebetingelser for SSBs virksomhet, overordnet ledelse, organisering og ansvarsfordeling mellom ledere på ulike nivåer, gir notatet også informasjon om faste utvalg og om samarbeidet mellom SSB og de ansattes organisasjoner.

Styringsdokumentet ble utgitt første gang i januar 1995, og revideres om lag en gang i året. Forrige utgave kom i februar 2006. Det finnes en rekke lover og regler, instrukser, reglementer, retningslinjer og styringsrutiner som utfyller og supplerer dette dokumentet. En oversikt over de viktigste gis i vedlegg A i form av en liste over aktuelle håndbøker og andre publikasjoner som gir informasjon om retningslinjer og rutiner.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse : februar 2007

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2007/5

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt