Planer og meldinger 2007:6

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2007

Arbeidsprogrammet for 2007 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i virksomhetsplan for SSB.

Arbeidsprogrammet for 2007 er beskrevet i avdelingsvise virksomhetsplaner og i virksomhetsplan for SSB.

Dette dokumentet viser budsjettfordelingen i Statistisk sentralbyrå i 2007 for avdelingene og fellesområdene, og omfatter både statsoppdraget og brukeroppdraget. De budsjettansvarliges disposisjonsadgang og økonomistyrings- og rapporteringsansvar er også beskrevet.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2007

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2007:6

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

53

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt