Planer og meldinger 2007:12

Virksomhetsplan 2007

Virksomhetsplan 2007 gir en kortfattet samlet oversikt over virksomhetsplanen for Statistisk sentralbyrå for 2007.

Virksomhetsplan 2007 gir en kortfattet samlet oversikt over virksomhetsplanen for Statistisk sentralbyrå for 2007. En separat budsjettpublikasjon viser den interne budsjettfordelingen for 2007.

Virksomhetsplanen for 2007 bygger på retningslinjer i Stortingsproposisjon nr. 1 (2006-2007). Planen tar utgangspunkt i Strategi 2007 . I tillegg er EU-rettsakter for statistikk en viktig bakgrunn for planene.

Det foreligger også virksomhetsplaner for avdelingene.

Statistisk sentralbyrå utarbeider også en årsmelding for virksomheten, en separat årsmelding for internasjonalt samarbeid og en Annual Report for forskningsvirksomheten.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2007

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2007:12

Utgiver

SSB

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt