Skatterekneskapjuni 2005

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. september 2012 August 2012 Auke i oljeskattane
20. august 2012 Juli 2012 9,5 prosent auke i skatteinnbetalingar
20. juli 2012 Juni 2012 Auke i oljeskattane
20. juni 2012 Mai 2012 Auken i skatteinnbetalingane vedvarer
16. mai 2012 April 2012 Auke i oljeskattane
20. april 2012 Mars 2012 Framleis auke i skatteinnbetalingane
19. mars 2012 Februar 2012 Auke i skatteinnbetalingar
17. februar 2012 Januar 2012 Auke i skatteinnbetalingar i januar
20. januar 2012 Desember 2011 Sterk auke i skatteinnbetalingar
16. desember 2011 November 2011 Auke i samla skatteinnbetalingar
18. november 2011 Januar 2011 Stor auke i oljeskattane
20. oktober 2011 September 2011 Auka skatteinnbetalingar i september
20. september 2011 August 2011 Auke i oljeskattane
18. august 2011 Juli 2011 Meir innbetalt skatt
15. juli 2011 Juni 2011 Auke i samla skatteinnbetalingar