Skatterekneskapoktober 2000

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
19. mai 2006 April 2006 Stor auke i oljeskattane
21. april 2006 Mars 2006 Skatteinntektene auka med 7,4 prosent
17. mars 2006 Februar 2006 Skatteinntektene auka med 8,2 prosent
20. februar 2006 Januar 2006 Skattevekst på 6,3 prosent i januar
17. januar 2006 Desember 2005 Skattevekst på 16,6 prosent i 2005
16. desember 2005 November 2005 Skatteinntektene auka med 17 prosent
15. november 2005 Oktober 2005 Stor auke i oljeskattane
17. oktober 2005 September 2005 10,4 prosent skatteauke hittil i år
21. september 2005 August 2005 Skatteauke på 11,3 prosent hittil i år
18. august 2005 Juli 2005 11,5 prosent skatteauke hittil i år
15. juli 2005 Juni 2005 Stor skatteauke i første halvår
15. juni 2005 Mai 2005 Skatteinntektene auka med 13,1 prosent
19. mai 2005 April 2005 Stor auke i oljeskattane
15. april 2005 Mars 2005 Skatteinntektene auka med 5,1prosent
15. mars 2005 Februar 2005 Skatteinntektene auka med 6,5 prosent