23595_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23595
Skatteinntektene auka med 5,1prosent
statistikk
2005-04-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmars 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinntektene auka med 5,1prosent

I perioden januar-mars i 2005 vart det til saman innbetalt 115,1 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 5,6 milliardar kroner, eller 5,1 prosent, frå same periode i 2004.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-mars frå 2003 til 2004 og frå 2004 til 2005

Av totalbeløpet vart det innbetalt 35,7 milliardar kroner til statsforvaltninga, ein auke på 4,9 prosent. Til primærkommunane vart det betalt inn 25,2 milliardar kroner, ein auke på 4,3 prosent, medan fylka fekk ein skatteauke på 2,8 prosent, til 5,0 milliardar. Folketrygda hadde ein samla skatteinngang på 48,9 milliardar, ein auke på 5,1 prosent frå same periode i fjor.

Tabeller: