23583_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23583
10,4 prosent skatteauke hittil i år
statistikk
2005-10-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapseptember 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

10,4 prosent skatteauke hittil i år

I perioden januar til september 2005 vart det til saman betalt inn over 369 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på knappe 35 milliardar, eller 10,4 prosent, frå same periode i 2004.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-september frå 2003 til 2004 og frå 2004 til 2005

Arbeidsgjevaravgift og medlemspremie til folketrygda auka totalt med 5,6 prosent frå i fjor, og utgjer 125 milliardar kroner. Til statsforvaltninga og kommuneforvaltninga vart det betalt inn høvesvis 91 og 81,4 milliardar kroner. For statsforvaltninga utgjer dette ein auke på 4,1 prosent, medan kommuneforvaltninga hadde ein auke på 4,8 prosent.

Ein stor del av auken i samla skatteinngang svarar seg ifrå store innbetalingar av oljeskattar tidlegare i år, betalt inn i april.

Tabeller: